Công ty chất đốt Phương Nam
0937.100.278 chatdotphuongnam@gmail.com
cui mun cua
  • Slide cui mun cua
  • slide củi trấu ép
  • Củi cao su - Củi điều

Củi mùn cưa Củi mùn cưa
Đường kính: 90mm
Chiều dài: 200 - 300mm
Độ ẩm: 8 -12%
Nhiệt trị: 4600 - 4800 Kcal/Kg
Độ tro: < 1.5%
Đóng gói: 30kg.
Củi trấu Củi trấu
Đường kính: 85 mm
Chiều dài: 200 - 300 mm
Độ ẩm: < 8 - 12%
Nhiệt trị: 3800 - 4000 Kcal/Kg
Độ tro: < 15%
Đóng gói: 30kg.
Củi cao su Củi cao su
Đường kính: Từ 5-12 cm
Chiều dài: 1m
Độ ẩm: Tươi
Nhiệt trị: 4300 Kcal/Kg
Độ tro: 1.5%
Đóng gói: hàng xá.
Củi điều Củi điều
Đường kính: Từ 5-12 cm
Chiều dài: 1m
Độ ẩm: Tươi
Nhiệt trị: 4300 Kcal/Kg
Độ tro: 1.5%
Đóng gói: hàng xá.