Công ty chất đốt Phương Nam
0937.100.278 chatdotphuongnam@gmail.com
Tin tức Công ty chất đốt Phương Nam

Củi trấu – Nguồn nhiên liệu xanh tái chế từ vỏ trấu

Ngày: 21/11/2018 5:44 PM

Với nguồn nguyên liệu dồi dào, với các công nghệ sản xuất tiên tiến, chúng tôi đang từng bước triển khai sản xuất, hợp tác sản xuất, đầu tư, chuyển giao công nghệ và bao tiêu sản phẩm, tạo thành một ngành sản xuất mới, góp phần tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, đặc biệt là góp phần xử lý được số lượng lớn trấu thải gây ô nhiễm môi trường và tăng chuỗi giá trị cho sản xuất lúa gạo tại Việt nam.

Tư vấn triển khai dự án sản xuất củi mùn cưa

Ngày: 21/11/2018 5:33 PM

Triển khai một dự án sản xuất củi mùn cưa như thế nào cho có hiệu quả trong thời điểm cạnh tranh hiện nay? đó là băn khoăn của rất nhiều cá nhân và doanh nghiệp muốn đầu tư vào dự án sản xuất củi mùn cưa.

07 Lợi ích khi sử dụng nguồn năng lượng tái tạo

Ngày: 21/11/2018 5:31 PM

Chất đốt từ nguồn nguyên liệu tái tạo không có chứa các thành phần của Lưu Huỳnh, Phốt Pho, Ni tơ nên trong quá trình cháy khói thải ra không chứa các Oxide , không tạo mưa Acid, không gây ô nhiểm cho bầu khí quyển và môi trường

Sản xuất củi từ mùn cưa: Hướng đi cần sự quan tâm

Ngày: 21/11/2018 4:40 PM

Mùn cưa dăm bào là phế phẩm lâm nghiệp, nhưng nếu quan tâm đúng mức và có định hướng phát triển thì đây sẽ là nguồn nguyên liệu chất đốt dồi dào, tiết kiệm, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

1